Opleidingsplaats tot GZ-psycholoog

Jij zorgt voor hen,wij zorgen voor jou.

Vacature opleidingsplaats tot GZ-psycholoog

Regionaal Samenwerkingsverband 

Ben jij psycholoog of orthopedagoog in het bezit van een LOGO-verklaring en klaar voor een uitdagende opleiding tot GZ-psycholoog BIG?
Het Regionaal Samenwerkingsverband Psychologische Vervolg-Opleidingen regio ‘s-Hertogenbosch (RSV ‘s-Hertogenbosch) biedt per 1 januari 2025 veertien zeer interessante, gevarieerde en uitdagende leerroutes voor de opleiding tot GZ-psycholoog. Het betreft generalistische leerroutes vanuit een levensloopperspectief: alle routes combineren de aandachtsgebieden ‘kind en jeugd’ en ‘volwassenen en ouderen’ in één traject.

Aan het RSV regio ‘s-Hertogenbosch nemen deel: Reinier van Arkel (integrale specialistische ggz en regievoerder van het samenwerkingsverband), Jeroen Bosch Ziekenhuis (medische psychologie en revalidatie), De Viersprong (specialistische ggz gespecialiseerd in persoonlijkheid, gedrag en gezin), Ypse (generalistische basis ggz), Zorggroep Elden Maasduinen (ouderenzorg), Kentalis (specialistische zorg voor mensen met een communicatieve beperking), Co-eur (specialistische ggz gespecialiseerd in behandeling van eetstoornissen), Cello (ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking) en Trubendorffer (verslavingszorg).

Het is een degelijk samenwerkingsverband met veel opleidingservaring en deskundig personeel. We bieden inspirerende leerroutes dwars door verschillende sectoren en zorgcontexten. We willen toekomstige GZ-psychologen opleiden tot krachtige, zelfbewuste, adaptieve en toekomstbestendige professionals die generalistisch inzetbaar zijn in een veeleisend werkveld waarbij netwerkzorg en samenwerking steeds belangrijker worden.

Leerroutes

De leerroutes bestaan uit complementaire combinaties die variëren in doelgroep, zorgsector, zorgcontext en setting.

Voor meer achtergrondinformatie over de leerroutes en de deelnemende organisaties verwijzen we graag naar de volgende pagina:
Opleiding Psycholoog | Werken en leren bij Reinier van Arkel | Werken en leren bij Reinier van Arkel (reinierwerktenleert.nl)

Wat ga je doen?
• Het verrichten van psychodiagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingen en overige taken.
• Actieve deelname aan het multidisciplinair overleg, wetenschappelijke referaten en intervisie.
• Werkbezoeken bij collega-instellingen.

Wat bieden wij?
Wij bieden uitstekende begeleiding binnen een interessante opleidingscontext waar je al je leerdoelen kunt behalen. De GZ-opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met RINO Zuid (hoofdopleider dr. Nathan Bachrach), Rino Groep (prof. dr. Anneloes van Baar en prof. dr. Martine van Zandvoort), en SPON Nijmegen (prof. dr. Jos Egger).

Verder bieden we het volgende:
• Je krijgt één praktijkopleider toegewezen voor de duur van de opleiding. Deze draagt samen met de collega opleiders uit het samenwerkingsverband zorg voor een inhoudelijk interessant en uitdagend opleidingsprogramma conform de eisen uit het besluit GZ-psycholoog, met een aantal inhoudelijk interessante aanvullingen zoals referaten, werkbezoeken en besprekingen van wetenschappelijke artikelen.
• Binnen het team wordt werkbegeleiding door ervaren collega GZ-psychologen gegeven. Daarnaast zijn er wekelijks supervisiecontacten ten behoeve van diagnostiek, indicatiestelling, behandeling en overige taken.
• De vacature betreft een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur en wordt aangegaan voor de duur van de opleiding (twee jaar). Hiervan is minimaal 8 uur beschikbaar voor opleidingsdoeleinden.
• Je bent in dienst van de instelling waar je de opleiding zult afronden. Het eerste jaar zul je vanuit de instelling waar je in dienst bent worden gedetacheerd naar een van de samenwerkingspartners, zoals hierboven beschreven in de beschikbare leerroutes.
• Alle voor de opleiding verplichte en benodigde opleidingskosten worden vergoed. Exacte inschaling is afhankelijk van relevante werkervaringsjaren en van de CAO van de sector van de instelling waar je in dienst komt. Richtinggevend is FWG 60 uit de CAO GGZ (€4272-€5548 – per 01-12-2024).

Wie zoeken we:
We zijn voor invulling van de beschikbare opleidingsplaatsen op zoek naar enthousiaste en bevlogen psychologen of pedagogen die zich herkennen in het volgende:
• Je bent in het bezit van het benodigde diploma en aanvullende eisen voor de toelating tot de GZ-opleiding (waaronder een LOGO-verklaring en een VOG);
• Je hebt een cliëntgerichte, collegiale instelling;
• Je beschikt over een goed reflectief vermogen, bent evenwichtig, stressbestendig en flexibel;
• Je beschikt over een ruime mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
• Je kunt uitstekend samenwerken, zowel interdisciplinair als multidisciplinair;
• Je beschikt over goede planningsvaardigheden en uitstekende verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• Je bent open, nieuwsgierig en hebt een aantoonbare drive om nieuwe kennis en vaardigheden te leren;
Je hebt lef en staat open voor nieuwe inzichten en uitdagende zorgcontexten.

Meer weten?
Het aantal beschikbare opleidingsplekken voor 2025 staat nog niet vast en is afhankelijk van de landelijke verdeling van opleidingsplekken.
Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen over de leerroutes of over de procedure beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met: Paul van Manen (Recruiter Reinier van Arkel), bereikbaar via: 06-20631295.

Solliciteren?
Een schriftelijke sollicitatie (CV en motivatiebrief en referentiebrief) zien wij met belangstelling tegemoet via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Wij ontvangen graag, naast je CV en motivatie, ook een referentiebrief, waarin naast je kwaliteiten ook je ontwikkelpunten voor de opleiding beschreven staan.
We verwachten dat je gericht (met onderbouwing) solliciteert op een bepaalde leerroute. Je mag ook op meerdere leerroutes solliciteren. Geef a.u.b. in je motivatiebrief aan (met het corresponderende nummer) op welke leerroute je solliciteert.

Als regievoerder coördineert Reinier van Arkel het sollicitatieproces voor alle beschreven leerroutes. Alleen sollicitaties die via de vacature op de werken-bij pagina van Reinier van Arkel zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Solliciteren op deze vacature kan tot en met: 12 mei 2024.
De gesprekken vinden plaats in: week 22-2024 en 23-2024 (de weken van maandag 27 mei en maandag 3 juni 2024). Selectie vindt plaats op basis van geschiktheid en het interne doelgroepenbeleid van de instellingen in het RSV.

Door op onderstaande button te klikken kom je de werken bij pagina van het Reinier van Arkel.