Privacybeleid

De Viersprong hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier en/of het aanmelden voor een jobalert geeft u toestemming dat we uw gegevens mogen bewaren. We willen u graag voor eventuele toekomstige vacatures kunnen benaderen, daarom bewaren we uw gegevens ten minste 12 maanden. We verwijderen uw gegevens direct uit onze database zodra u ons daar om verzoekt. Voor de 12 maanden verstreken zijn, benaderen we u met de vraag of we uw gegevens langer mogen bewaren. Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Viersprong, Marcel van Dalen, via marcel.van.dalen@deviersprong.nl of 088-7656723/06-83556631.

Waarom geen cookiemelding op deze website?

Onze website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon; met andere woorden een persoonsgegeven. Het tonen van een cookiemelding is daardoor niet nodig.

Op deze website worden enkel functionele cookies geplaatst (inloggen en beveiliging) en Google Analytics welke is geanonimiseerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.