Opleidingen

Opleiding tot psychotherapeut

Opleiding tot psychotherapeut

De opleiding tot psychotherapeut is een specialistische opleiding die twee richtingen heeft, die van volwassenen en ouderen (V&O) en van kinderen en jeugd (K&J). De opleiding bestaat uit het onder supervisie uitvoering geven aan het proces van diagnostiek en indicatiestelling voor behandeling. Verder voer je specialistische individuele, systeem en/of groepsbehandelingen uit bij cliënten met complexe problematiek en veelal meervoudige (persoonlijkheids)problematiek. Je participeert in een multidisciplinair team waar je een actieve rol inneemt en een bijdrage levert aan kennisdeling en de kwaliteit van de geleverde zorg. Naast opleidingssupervisies neem je ook deel aan supervisies en intervisies binnen verschillende behandelprogramma’s. Tijdens je opleidingstraject geef je individuele-, systeem-, en groepsbehandelingen waarbij je gaat werken met meerdere evidence based behandelingen. We vinden het belangrijk dat je tijdens je opleiding verschillende methodieken en werkomgevingen leert kennen om je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom zal je op verschillende afdelingen van de Viersprong werkzaam zijn. En om te leren van elkaar en jou een gevarieerde opleidingsplaats te bieden, investeren we in samenwerkingsverbanden met andere organisaties, waardoor het kan zijn dat je ook bij een andere organisatie ervaring opdoet tijdens je opleiding. Je volgt één dag per week onderwijs en de overige dagen werk je als psychotherapeut in opleiding.

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie of bekijk de huidige opleidingsplaatsen in het vacature-overzicht.

Opleidingsplaatsen Contact
Bekijk alle opleidingen