Opleidingen

Opleiding tot klinisch psycholoog

Opleiding tot klinisch psycholoog

De opleiding tot klinisch psycholoog is een specialistische opleiding die twee richtingen heeft, die van volwassenen en ouderen (V&O) en van kinderen en jeugd (K&J). Binnen de praktijkopleidingsroute ben je werkzaam binnen verschillende behandelprogramma’s wat er voor zorgt dat je brede en specialistische ervaring opdoet. Het behandelaanbod betreft individuele-, systeem- en groepsbehandelingen, daarnaast werk je een periode in het intake- en diagnostiekteam waaronder Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) valt. Je participeert in een multidisciplinair team waar je een actieve rol inneemt en een bijdrage levert aan kennisdeling en de kwaliteit van de geleverde zorg. Naast opleidingssupervisies neem je ook deel aan supervisies en intervisies binnen verschillende behandelprogramma’s. Voor het wetenschappelijk onderzoek sluit je aan bij de onderzoekslijnen van de onderzoeksafdeling van de Viersprong. Zo profiteer je van de ervaring en kennis die er is en bouw je zelf actief mee aan nieuwe inzichten. In samenspraak wordt gekeken naar een managementproject met een onderwerp dat je zelf interessant vindt en dat als waardevol wordt gezien voor de Viersprong. Hiermee lever je ook echt een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de zorg. We vinden het belangrijk dat je tijdens je opleiding verschillende methodieken en werkomgevingen leert kennen om je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom zal je op verschillende afdelingen van de Viersprong werkzaam zijn. En om te leren van elkaar en jou een gevarieerde opleidingsplaats te bieden, investeren we in samenwerkingsverbanden met andere organisaties, waardoor het kan zijn dat je ook bij een andere organisatie ervaring opdoet tijdens je opleiding. Je leert het vak onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen in de praktijk. Je volgt je één dag per week onderwijs en werkt de overige dagen als klinisch psycholoog in opleiding.

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie of bekijk de huidige opleidingsplaatsen in het vacature-overzicht.

Opleidingsplaatsen Contact
Bekijk alle opleidingen

“Ik voel me binnen de opleiding als een kind in een snoepwinkel. Bij het opstellen van mijn leerroute mocht ik zelf aangeven met welke doelgroepen en behandelmethodes ik graag wilde werken om me verder te kunnen ontwikkelen. Er werd samen met mij meegedacht hoe we dit vorm konden geven.”

– Janneke Husson